Logo
Dans for barn

Vi tilbyr flere kursopplegg med påbygningsmuligheter der barna lærer enkle folkelige festdanser som foreldregenerasjonen bruker. Det kan være twist, swing, polka, reinlender, gådans, lette latindanser og linedance. Fest under ledelse av våre instruktører, kan også være del av en kurspakke.
 

Kurs i skoletid

  • 4 forskjellige kurs som tilpasses forskjellige aldersgrupper.
  • Målgruppe ca. 10-13 år.
  • Kurspakke kan tilpasses lokale ønsker.

Kurs etter skoletid

Vi anbefaler våre kursopplegg for barn og foreldre/voksen sammen, kalt ”DANS SAMMEN”, som er opplegg for å få barn og voksne til å være sammen på en fellesarena med dansen som bærende aktivitet. Opplegget har innslag av foreldregenerasjonens motedanser, populære barnedanser, leker som engasjerer barn og voksne, og innslag av ungdommens egen motedanser/samtidsdanser. Evaluering her vist at det å beherske folkelige samværsdanser har rusforebyggende effekt.

  • Målgruppe 5.-7. klasse med foreldre.
  • Vanlig kurspakke er 3 kursganger pluss en festkveld.

Festopplegg

Kom og Dans har instruktører og DJ'er som kan lede fester med innslag av instruksjon for klassefest, skolefest, ball, bursdager, idrettsavslutning, klubbkveld m.m.