Logo
Om våre dansereiser og kontaktpersoner

Stiftelsen KOD er en frivillighetsorganisasjon registrert i Brønnøysundregistrene, i Stiftelsesregisteret og i Frivillighetsregisteret.

Gjennomføring av reiseopplegg i Kom og Dans-organisasjonen skjer med størst mulig bruk av frivillige. Vi benytter naturligvis profesjonelle aktører der det er nødvendig. Denne organisasjonsstrukturen legger grunnlaget for at våre reiser er rimelige i markedet, og at vi gir mye igjen for pengene til deltagerne. Den gir også et helt spesielt miljø rundt våre reiser, hvor alle er med på en sporty innstilling til å ta et tak alltid når det trengs, og alle er med på å lage et godt miljø under mottoet "miljøet vi er i, blir ikke bedre enn hva hver enkelt gjør det til med sin deltagelse.".


Våre kontaktpersoner og team

Under finner du en oversikt over en del av våre aktive kontaktpersoner og team. Ta gjerne kontakt med en person i nærheten av deg for mer informasjon om våre reiser.

Ønsker du å melde inn en ny kontaktperson eller et nytt team, så send en e-post til reiser@komogdans.no.

NORGE - ØST / HELE LANDET

Ingun Steen Møller (Romerike/hele landet)
Epost reiser@komogdans.no. Tlf. 959 71 491.

Hovedkontakt for Sydendans. 

Birgitte Burkal (Askim/hele landet)
Epost askim@komogdans.no. Tlf. 480 69 597.

Reservasjon av hus på Ærø. Dansecamp Ærø / Team Askim.

Sidsel Rattsø Fasting (Oslo)
Epost sidsel.fasting@komogdans.no. Tlf. 414 35 644.

Kjenner godt til alle våre reiseprosjekter. Reiseleder.

Karianne Nielsen / Oslokontoret (Oslo)
Epost oslo@komogdans.no. Tlf. 22 40 19 00.

Kjenner godt til alle våre reiseprosjekter

Anne Lommerud (Oslo) 
Epost anne.lommerud@avab-cac.no.

Team Anne. Bugg-kontakt Norge.

Egil Hansen (Ski)
Epost egha3@online.no. Tlf 924 57 127.

Har vært med på alle Sydendansene.

Eli Nyborg (Hamar)
Epost elinyb@gmail.com. Tlf 959 81 316.

Kan alt om USA!

NORGE - VEST

Amund Storsveen (Bergen) 
Epost amund.storsveen@komogdans.no.

Regionleder i Hordaland.

Per Harald Nornes (Sandnes/Stavanger)
Epost pnornes@gmail.com.

Leder i Sandnes og Stavanger.

NORGE - SØR

Tore Sælen (Grimstad) 
Epost tore.saelen@gmail.com.

Regionleder på Sørlandet.

NORGE - NORD

 

Jan Arne Jacobsen 
Epost janarnes@jukeboks.no.

Regionleder Nord. 

SVERIGE

 

Ulla og Karl-Axel Sköld (Gøteborg)
Epost karl-axel.skold@telia.com.

Våre hovedkontaktpersoner i Sverige.

Mats Domvall
Epost mats.domvall@gmail.com.

Bookinghjelp og kontaktperson Sydendans.

DANMARK

 

Henrik Jensen
Epost henrikkodidk@gmail.com.

Hovedkontaktperson for dansereiser og Sydendans i Danmark. 

ISLAND

Gunnar A Þorláksson (Island) 
E-post gunnarkd@centrum.is.