Logo
Om våre dansereiser og kontaktpersoner

Stiftelsen KOD er en frivillighetsorganisasjon registrert i Brønnøysundregistrene, i Stiftelsesregisteret og i Frivillighetsregisteret.

Gjennomføring av reiseopplegg i Kom og Dans-organisasjonen skjer med størst mulig bruk av frivillige. Vi benytter naturligvis profesjonelle aktører der det er nødvendig. Denne organisasjonsstrukturen legger grunnlaget for at våre reiser er rimelige i markedet, og at vi gir mye igjen for pengene til deltagerne. Den gir også et helt spesielt miljø rundt våre reiser, hvor alle er med på en sporty innstilling til å ta et tak alltid når det trengs, og alle er med på å lage et godt miljø under mottoet "miljøet vi er i, blir ikke bedre enn hva hver enkelt gjør det til med sin deltagelse.".


Våre kontaktpersoner og team

Under finner du en oversikt over en del av våre aktive kontaktpersoner og team. Ta gjerne kontakt med en person i nærheten av deg for mer informasjon om våre reiser.

Ønsker du å melde inn en ny kontaktperson eller et nytt team, så send en e-post til askim@komogdans.no.

NORGE - ØST / HELE LANDET

Birgitte Burkal (Askim/hele landet)
Epost askim@komogdans.no. Tlf 480 69 597.

Team Askim / Rygge flyplass. Sydendans / Dansecamp Ærø.

Anne Lommerud (Oslo) 
Epost anne.lommerud@avab-cac.no.

Team Anne. Kretaspesialist.

Egil Hansen (Ski)
Epost egha3@online.no. Tlf 924 57 127.

Team Ski. Vært med på mye. Kretaspesialist.

 

Eli Nyborg (Hamar)
Epost elinyb@gmail.com. Tlf 959 81 316.

Kan alt om USA!

 

 

 

Thor Arne Andresen (Oslo)
Epost anreth@getmail.com. Tlf 930 69 775.

Team Thor Arne.

 

 

 

Wigdis Bratteng (Hamar)
Tlf 402 33 644.

Team Glade Dansevenner.

 

 

 

Ellen Løkken (Oslo)
Epost hlo2@online.no. Tlf 951 81 850.

Kretaspesialist.

NORGE - VEST

Marianne Lavik (Bergen)
Epost marianne.lavik@komogdans.no.

Instruktør i Bergen. Vært med til USA mange ganger.

Amund Storsveen (Bergen) 
Epost amund.storsveen@komogdans.no.

Regionleder i Hordaland.

 

 

 

Reidun Selland (Jørpeland) 
Epost dunrei@live.no. Tlf 924 36 183.

Team Reidun.

 

 

 

Dag Olav Nordbø (Stavanger) 
Epost dago@getmail.com. Tlf 947 87 815.

Toppteam.

NORGE - NORD

 

 

 

Bjørnar Karlsen (Tromsø) 
E-post bjoeka3@online.no. Tlf 416 87 862.

Team Bjørnar.

SVERIGE

  Ulla og Karl-Axel Sköld (Gøteborg)
Epost karl-axel.skold@telia.com

ISLAND

Gunnar A Þorláksson (Island) 
E-post gunnarkd@centrum.is.