Logo
Lær å danse på fast dag, drop-in, eller intensivt helgekurs hos Kom og Dans - Oslo

* en FAST ukedag / et fast kurs du vil følge for progresjon og miljøtilhørighet. En grunnkursrekke i swing går i prinsippet over 4 + 4 ganger - totalt 8 ganger. (men noen ganger blir det serier på 6x, 5x, 10x - dette avpasses etter helligdager og ferier, og innholdet i kurset tilpasses antall ganger)
I swing har vi 4 forskjellig grunnkurs - over 4 ganger går vi gjennom to av grunnkursene, og de neste 4 ganger går vi gjennom de to andre grunnkursene. Tilsammen utgjør innholdet det variert danseprogram. 
Andre dansetyper følger lignende system.

Etter helgekurs kan du "hoppe inn" i en kursrekke som er igang:
Når vi starter nye kurs mens en kursrekke er igang, eller når en danser har bakgrunn fra helgekurs, vil det ikke være vanskelig å fortsette/ komme inn på et fast kurs som går på ukedag og fortsette sin læring/ progresjon der etter at en har gått helgekurs eller en kortere kursrekke.

salsa vil det være vanskelig å "droppe inn" som ny etter 2-3 ganger. Da må en heller vente til neste kursomgang, eller gå et helgekurs.

Startdatoer for kursrekker - se kursplan.

Drop-in-system: Du kan "shoppe" kursøkter når du har tid og lyst. Gå gjerne samme kursnivå flere dager i uka hos forskjellige instruktører - det lærer en mye av. Det lønner seg å bruke klippekort.

Gå et HELGEKURS over 2 dager utvalgte helger (klikk helgekurs i venstre marg).
 

Med KLIPPEKORT klipper du bare nå du er på kurs. Er du syk, kan du spare klippet til neste gang.


Finn din dag og din danseform hos Kom og Dans i Oslo
Våre ukedager har forskjellig profil, både m.h.t. alder og innhold. Se mer om hver ukedag under Oslo i venstre meny. Linkene nedenfor her, fører til full oversikt gjennom uken for hver danseform:
SWING / ROCK'N ROLL BUGG / SVENSKBUGG SALSA / LATIN
TANGO / SLOW LINE DANCE WEST COAST SWING
GAMMELDANS BRUDEVALS UNGDOM

 


KURSPLAN

Osloplan høsten 2018

PÅMELDING
til grunnkurs nå på
påmeldingsskjema >>
(alternativt ring eller send
e-post, se nedenfor)

Vid. kurs - påmelding ved oppmøte.

BESTILL KURS
i ditt nærmiljø: Firma, lag, forening, venners venner, utdrikningslag m.m.
Ta kontakt!


Kontakt: Kom og Dans Oslo
Kontor og postadresse: Brenneriveien 11, 0182 Oslo
Tlf. 22 40 19 00, E-post oslo@komogdans.no

Kort om KOM OG DANS - Johan Fastings kursvirksomhet
  • Hundretusener har vært på kurs hos KOM OG DANS, og lært den folkelige danseformen Fastingswing
  • Hos Kom og Dans i Oslo tilbys også kurs i mange andre dansarter.
  • Kursoppleggene har god progresjon over flere nivåer fra nybegynner til avansert. 
  • Vi har miljøer for ulike aldersgrupper.
  • Du kan komme alene, med partner eller med venner. Alle er like velkommen!