Logo

 

 Vestlandets største kurs-og dansehelg.
  FERNANDOZ [SE] spiller lørdag og søndag
  THE CADILLAC KINGS [UK] spiller fredag og lørdag
  Ca 80 dansekurs
  Les mer her >>>

 


SWING - LINEDANCE - BUGG

Her er en oversikt over alle dansekursene vi arrangerer i Stavanger våren 2018 innen Swing, Linedance og Bugg.

Lenger nede på siden finner du de samme ukes kursene satt opp i tabell format.

SWINGKURS, Stavanger:

Sted: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17

Swing grunnkurs (nivå 1) ukeskurs og helgekurs

Swing Grunnkurs, ukeskurs 6 onsdager. oppstart 10. januar kl 18:00-19:45.
Swing Grunnkurs, ukeskurs 6 onsdager. oppstart 21. februar kl 18:00-19:45.
 
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. lørdag og søndag 20. og 21. januar   kl 14:00 - 16:00.
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. lørdag og søndag 17. og 18. februar  kl 14:00 - 16:00.
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. fredag og lørdag 9.mars  og lørdag 10.mars. 
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. lørdag og søndag 14. og 15. april kl 14:00-16:00.

Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. fredag 18. mai kl 18:00-20:00 og lørdag 19. mai  kl 11:00-13:00.
Sted: Ynglingehallen, adr: Rektor Berntsens gate 7, 4022 Stavanger
Pris: kr 280,- pr pers /student kr 200,-
Ingen påmelding bare møt opp


Siste swing grunnkurs for sommerferien
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. 
fredag 18. mai kl 18:00-20:00 og lørdag 19. mai  kl 11:00-13:00.
Dette kurset er en del av en stor kurshelg, Prekestolrock 2018
Sted: Ynglingehallen, adr: Rektor Berntsens gate 7, 4022 Stavanger
Pris: kr 280,- pr pers /student kr 200,-
Ingen påmelding bare møt opp


Swing start videregående (nivå 1 til 2)                                       
Swing start videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart 10. januar  kl. 18:00-19:45
Swing start videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart 21. februar kl. 18:00-19:45
 
Swing videregående (nivå 2)                                       
Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart 10. januar  kl. 18:00-19:45
Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart 21. februar kl. 18:00-19:45
 
Swing videregående (nivå 3)
Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart 10. januar  kl. 20:15-22:00
Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart 21. februar kl. 20:15-22:00
 
Swing Tema (nivå 4-5)
Tema: (Turer og teknikker med kort og lang bølge, halvering av takt)
Ukeskurs 6 onsdager. Oppstart  21. februar kl. 20:15-22:00
 
Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17
Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp. 
 
 

LINEDANCE, Stavanger

Linedance Grunnkurs (nivå 1)
Linedance Grunnkurs, ukeskurs 6 mandager. Oppstart  8. januar  kl. 18:00-19:45
Linedance Grunnkurs, ukeskurs 6 mandager. Oppstart 19. februar kl 18:00-19:45

Linedance litt øvet/øvet (nivå 2-3)
Linedance litt øvet/øvet , ukeskurs 6 onsdager. Oppstart  8. januar  kl. 19:45-21:30, NB mer tiden
Linedance litt øvet/øvet , ukeskurs 6 onsdager. Oppstart 19. januar kl. 19:45-21:30

 

Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17
Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp.
 
BUGGStavanger
 
Bugg Grunnkurs (nivå 1)
Svensk bugg Grunnkurs, ukeskurs 6 mandager. Oppstart 19. februar 18:00-19:45
 
Bugg Videregående (nivå 2 til 3)
Svensk Bugg  Videregående, ukeskurs 6 mandager. Oppstart 8. januar kl. 18:00-19:45

Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17

Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp.
 
BRUDEVALSStavanger
Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17

Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp.
 
Kursoversikt i Sandnes, trykk her >>>
 
 
 

 


Dansekurs - Stavanger
Kursoversikt Stavanger
”Siddis-Stova” Rektor Oldensgate 17
(vis-a-vis Sidd-is hallen)
Åpner i ny fane
Mer ...

MANDAGER - Våren 2018

Langkurs/Ukekurs: 6 mandager, Oppstart mandag 8. januar

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼ Sal 4 ▼
18:00 – 19:45 Bugg vid.g.
 

18:00-1945 OBS!
Linedance

Grunnkurs

19:45-21:30 OBS!
Linedance

Lett øvet
 
19:45 – 20:00 Klargjøring for Dansekveld      
20:00 – 22:00 Dansekveld

 

Langkurs/Ukekurs: 6 mandager, Oppstart mandag 19. februar

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼ Sal 4 ▼
18:00 – 19:45 Bugg grunnkurs
 
 18:00-19:45 OBS!!
Linedance

Grunnkurs

19:45 - 21:30 OBS!!
Linedance

Lett øvet

 
19:45 – 20:00 Klargjøring for Dansekveld      
20:00 – 22:00 Dansekveld

 


 

 .


 


ONSDAGER - Våren 2018

Langkurs/Ukekurs: 6 onsdager, Oppstart onsdag 10. januar

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼
18:00 - 19:45 Swing Grunnkurs
(nivå 1)
Swing
Start videregående
(nivå 2)
Swing
Videregående

(nivå 2 til 3)
19:45 – 20:15 Minidans    
20:15 – 22:00 Swing
Videregående 2

Kursinnhold:
 
 

Langkurs/Ukekurs: 6 onsdager, Oppstart onsdag 21. februar

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼
18:00 - 19:45

 Swing Grunnkurs
 (Nivå 1)

 Swing
 start videregående
(Nivå 2)
 Swing
 videregående

(nivå 3)
19:45 – 20:15 Minidans    
20:15 – 22:00 Swing Tema (Nivå 4-5)
Kursinnhold kommer

   .


 


STAVANGER - HELGEKURS: 4-timers Swing grunnkurs

   Våren 2018 arrangerer vi 4 helgekurs i Stavanger.
   Tidspukt for helgekursene er  lørdag og søndag kl. 14:00 - 16:00.

          - 20. - 21. januar
          - 17. - 18. februar

          - 09. - 10. mars:   Fredag 9. mars kl 18:00-20:00 og
                                        lørdag 10. mars. kl 15:30-17:30  
                                        NB! Litt andre tidspunkt pga. vårfesthelgen.

           - 14. - 15. april

Sted: "Siddis Stova", adr: Rektor Oldens gt.17, Se kart ......

 


 

Kontakt oss i Sandnes og Stavanger Swingklubb:

 Sandnes eller Stavanger: Informasjon tlf. 940 08 838
E-post: komogdansstavanger@gmail.com
Regionsleder Rogaland: Per Harald Nornes, tlf. 977 17 337