Logo

SWING - LINEDANCE - BUGG
Her er en oversikt over alle dansekursene vi arrangerer i Stavanger høsten 2017 innen Swing, Linedance og Bugg.

Lenger nede på siden finner du de samme ukes kursene satt opp i tabell format.

SWINGKURS, Stavanger:
Sted: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17


Swing grunnkurs (nivå 1) ukeskurs og helgekurs

Swing Grunnkurs, ukeskurs 6 onsdager. oppstart onsdag 6. september kl 18:00-19:45.
Swing Grunnkurs, ukeskurs 6 onsdager. oppstart onsdag 18. oktober kl 18:00-19:45.
 
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. lørdag og søndag 23. og 24. sept.  kl 14:00 - 16:00.
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. fredag 27.oktober kl 18:00-20:00 og lørdag 28.okt. kl 15:30-17:30. NB! Litt andre tidspunkt på dette grunnkurset pga. høstfesthelgen.

Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. lørdag og søndag 25.-26. november kl 14:00-16:00.
Swing Grunnkurs, helgekurs 4 timer. lørdag og søndag 09. og 10. desember  kl 14:00 - 16:00.
 
Swing start videregående (nivå 1 til 2)                                       
Swing start videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart onsdag 6. september kl. 18:00-19:45
Swing start videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart onsdag 18. oktober   kl. 18:00-19:45
 
Swing videregående (nivå 2)                                       
Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart onsdag 6. september kl. 18:00-19:45
Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart onsdag 18. oktober   kl. 18:00-19:45
 
Swing videregående (nivå 3)
Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart onsdag 6. september  kl. 20:15-22:00
I dette kurset lærer vi å danse med 1 gutt og 2 jenter. Vi starter grunnleggende og etterpå legger vi inn mange kjekke turvarianter.

Swing videregående, ukeskurs 6 onsdager. Oppstart onsdag 18. oktober kl. 20:15-22:00
 
Swing Tema (nivå 4-5)
Tema: (Øyvind`s spesialiteter)
Ukeskurs 6 onsdager. Oppstart onsdag 18. oktober kl. 20:15-22:00
 
Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17
Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp. 
 
 
LINEDANCE, Stavanger

Linedance Grunnkurs (nivå 1)
Linedance Grunnkurs, ukeskurs 6 mandager. Oppstart mandag  4.  september  kl. 19:00-20:45
Linedance Grunnkurs, ukeskurs 6 mandager. Oppstart mandag 16. oktober kl. 19:00-20:45

Linedance litt øvet/øvet (nivå 2-3)
Linedance litt øvet/øvet , ukeskurs 6 onsdager. Oppstart mandag  4. september  kl. 19:00-20:45
Linedance litt øvet/øvet , ukeskurs 6 onsdager. Oppstart mandag 16. oktober kl. 19:00-20:45

Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17
Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp.
 
BUGGStavanger
 
Bugg Grunnkurs (nivå 1)
Svensk bugg Grunnkurs, ukeskurs 6 mandager. Oppstart mandag  16. oktober kl. 18:00-19:45
 
Bugg Videregående (nivå 2 til 3)
Svensk Bugg  Videregående, ukeskurs 6 mandager. Oppstart mandag  6. september kl. 18:00-19:45

Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17

Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp.
 
BRUDEVALSStavanger
Kurssted Stavanger: Siddis stova, adr: Rektor Oldens gt. 17

Vi har ikke påmeldig på våre kurs, bare møt opp.
 
Kursoversikt i Sandnes, trykk her >>>
 
 
 

 


Dansekurs - Stavanger
Kursoversikt Stavanger
”Siddis-Stova” Rektor Oldensgate 17
(vis-a-vis Sidd-is hallen)
Åpner i ny fane
Mer ...

MANDAGER - Høsten 2017

Langkurs/Ukekurs: 6 mandager, Oppstart mandag 4. september

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼ Sal 4 ▼
18:00 – 19:45 Bugg
 

19:00-2045 OBS!
Linedance

Grunnkurs

19:00-2045 OBS!
Linedance

Lett øvet
 
19:45 – 20:00 Klargjøring for Dansekveld      
20:00 – 22:00 Dansekveld

 

Langkurs/Ukekurs: 6 mandager, Oppstart mandag 16. oktober

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼ Sal 4 ▼
18:00 – 19:45 Bugg
 
 19:00 - 2045 OBS!!
Linedance

Grunnkurs

19:00 - 2045 OBS!!
Linedance

Lett øvet

 
19:45 – 20:00 Klargjøring for Dansekveld      
20:00 – 22:00 Dansekveld

 


 

 .


 


ONSDAGER - Høsten 2017

Langkurs/Ukekurs: 6 onsdager, Oppstart onsdag 6. september

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼
18:00 - 19:45 Swing Grunnkurs
(nivå 1)
Swing
Start videregående
(nivå 2)
Swing
Videregående

(nivå 2 til 3)
19:45 – 20:15 Minidans    
20:15 – 22:00 Swing
Videregående 2

Kursinnhold:
1 gutt og 2 jenter
 

Langkurs/Ukekurs: 6 onsdager, Oppstart onsdag 18. oktober

 Tid  ▼  Sal 1  ▼   Sal 2  ▼   Sal 3 ▼
18:00 - 19:45

 Swing Grunnkurs
 (Nivå 1)

 Swing
 start videregående
(Nivå 2)
 Swing
 videregående

(nivå 3)
19:45 – 20:15 Minidans    
20:15 – 22:00 Swing Tema (Nivå 4-5)
Kursinnhold kommer

   .


 


STAVANGER - HELGEKURS: 4-timers Swing grunnkurs

   Høsten 2017 arrangerer vi 4 helgekurs i Stavanger.
   Tidspukt for helgekursene er  lørdag og søndag kl. 14:00 - 16:00.

          - 23. - 24. september
          - 27. - 28. oktober: Fredag 27.oktober kl 18:00-20:00 og lørdag 28.okt. kl 15:30-17:30  NB! Litt andre tidspunkt på dette grunnkurset pga. høstfesthelgen.

          - 25. - 26. november
          - 09. - 10. desember

Sted: "Siddis Stova", adr: Rektor Oldens gt.17, Se kart ......

 


 

Kontakt oss i Sandnes og Stavanger Swingklubb:

 Sandnes eller Stavanger: Informasjon tlf. 940 08 838
E-post: komogdansstavanger@gmail.com
Regionsleder Rogaland: Per Harald Nornes, tlf. 977 17 337