Logo
Er du ny hos oss?

Velkommen til å stifte bekjentskap med organisasjonen "Kom og Dans". Vi har aktive dansemiljøer og klubber rundt i hele landet, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Omfang av lokale aktiviteter og kurstilbud vil variere. Finn ut av dette ved å søke opp lokale sider i fylkesmenyen til venstre.

Dansekurs hos KOM OG DANS
Vi har omfattende kursopplegg innen mange danseformer, fra nybegynnernivå til avanserte nivåer. Våre instruktører bruker de samme oppleggene, som er faglig godt forankret.


Dansevideoer
Klikk på bildene her, så kan du se noen dansevideoer:

Hva ønsker du å lære?

Her gir vi - kun med 3 linjer - en beskrivelse av de danseformer som er mest utbredt hos oss:

SWING - gjerne kalt "Fastingswing" - er et kursoppegg utviklet av Johan Fasting, og bygger på tradisjonelle swingformer, slik de har vært praktisert rundt omkring i landet. Kort sagt - lær grunnlaget for den folkelig swingformen, som er mest brukt i norsk festtradisjon. Se mer ...

BUGG - er også en folkelig swingform, som har eksistert i både Norge og Sverige siden tidlig 1950-tall. Blir også kalt svenskbugg, da danseformen har vært mest vanlig i Sverige, men har nå også tatt seg opp igjen for fullt i Norge. Se mer ...

LINE DANCE - mer variert enn folk gjerne tror - ikke bare en countrydans. Her danser man uten partner, etter koreografi hvor alle danser likt på rekker og rader. Variasjonen i rytmer og bevegelser, og samdansingen i en gruppe, vil gi deg mye danseglede. Se mer ...

SALSA - den populære latindansen med røtter fra Cuba - på våre grunnkurs lære du basisbevegelser, grunntrinn og turer, et godt utgangspunkt for videre læring innen forskjellige stilarter som Cubansk og L.A. Det er også viktig å lære å høre takt og rytne. Se mer ...

TANGO - Norge har rike og livskraftige folkeformer av tango og gådans. Du har kanskje hørt om ”flat tango”, "slow", "fox", "tråkk", "subb" eller "danse vanlig". Tangoen er en forlengelse av disse, med bevegelse, turer og musikk med tangopreg. Se mer ...

GAMMELDANS - lær de mest brukte gammeldansformene, som reinlender, polka, vals og masurka - det du har bruk for på fest. Kom og Dans har utviklet egen pedagogisk musikk, som gjør det lett å lære disse rytmene. Se mer ...

BRUDEVALS / BRUDEDANS - et tilbud både for de som forbereder bryllup og for de som vil lære egnet vals eller slowdans. Vi har utviklet et pedagogisk kursopplegg basert på de vanligste formen av vals/slow. Opplegget er tilrettelagt for nybegynnere. Se mer ...

 


Hvordan melde seg på kurs?

Det vil være litt ulik praksis rundt omkring i våre dansemiljøer og klubber.

  • TELEFON: Alle oppgir et tlf.nr. man kan ringe, både for opplysninger og påmelding. Man treffer da en lokal leder, som kjenner godt til de lokale aktivitetene.
  • E-POST: De fleste lokalmiljøer oppgir også en e-postadresse du kan skrive til, både for å spørre om detaljer eller for påmelding.
  • PÅMELDINGSSKJEMA: En del miljøer har også en underside med skjema du kan fylle ut for påmelding til kurs. Det er en grei ordning, hvor kursarrangøren får de opplysninger som er ønskelig.

Hva koster det å gå kurs?

Billettpriser vil naturligvis variere rundt omkring i landet, beroende på ulike driftskostnader som husleie m.m. De fleste lokalmiljøer og klubber opplyser om sine priser for kurs og dansekvelder. Ved manglende informasjon, må du gjerne ta kontakt med det lokale miljøet.

Generelt hevder vi at priser i Kom og Dans, er gunstig i forhold til prisnivå på andre former for kurs og fritidstilbud.


Mer enn kurs

Kom og Dans er også mye mer enn din lokale dansekurs arrangør. Jevnlig tilbys en rekke større dansehelger rundt omkring i landet. De fleste har mange års tradisjon, og samler dansinteresserte fra nær og fjern. Arrangementene har oftest et massivt kurstilbud, samt dansefester med topp "live" orkestere. I menyen "Hva skjer" til høyre, finner du oppdatert informasjon om hva som kommer i nærmeste framtid.

Dansereiser er også et svært populært tilbud hos Kom og Dans. Vi har mange års tradisjon med å organisere reiser til atttraktive steder rundt omkring i verden. Dans inngår da som et aktivitetstilbud, og et sosialt bindeledd mellom deltagere. Du kan allikevel delta, om du ikke er en aktiv danser.

Merk! Hos oss er du velkommen - som du er,
og du kan komme alene, med 
partner eller med venner!