VIKTIG MELDING! Alle vår aktiviteter stoppet i Bergensområdet pga. Koronaviruset!

VIKTIG MELDING! Kom og Dans Bergen, Arna, Askøy, Fana, Nordhordland og Aurland utsetter/avlyser alle aktiviteter inntil videre! Pga. den pågående situasjonen med Koronaviruset og all usikkerheten rundt det, har Bergen kommune innført nye, strengere restriksjoner med blant annet krav om én meter mellom hver person i forsamlingslokaler. I tillegg oppfordres det til å vise aktsomhet for … Fortsett å lese VIKTIG MELDING! Alle vår aktiviteter stoppet i Bergensområdet pga. Koronaviruset!